Σχετικά με το έργο

Tο έργο WairIt έχει στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης λύσης για την παρακολούθηση της προσωπικής έκθεσης κάθε ατόμου στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την παροχή προσωποποιημένης πληροφορίας ώστε κάθε άτομο να είναι ενήμερο για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του. Η παρακολούθηση της έκθεσης αυτής γίνεται δυνατή με τη χρήση φορετών συστημάτων (wearables) που θα μετρούν τους πιο σημαντικούς αέριους ρύπους για την υγεία (ενδεικτικά ΡΜ2.5 και ΝΟx), όπως θα προκύψουν από την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης περιοχής.

Μάθετε Περισσότερα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και μείωση των χαμένων εργατο-ωρών λόγω αδιαθεσιών που οφείλονται σε περιβαλλοντικές συνθήκες.

Χρήση της πλατφόρμας ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την κατανόηση των αιτιών που επιβαρύνουν το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Απόκτηση βασικής γνώσης για τους διάφορους τύπους ρύπων, τα επίπεδά τους στην ατμόσφαιρα και τη διασύνδεσή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Ενημέρωση των χρηστών για συγκεκριμένες πρακτικές περιορισμού της συνεισφοράς τους στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο. 

Δυνατότητα για παρακολούθηση όχι μόνο για το που βρίσκονται οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας αλλά και σε τι περιβαλλοντικές συνθήκες εκτίθενται.

Βοήθεια στη χάραξη πολιτικής στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξασφάλισης της δημόσιας υγείας και του σχεδιασμού των μεταφορών.

Ομάδα

Image
Image
Image

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο newsletter μας σήμερα και λαμβάνετε όλα τα νέα μας απευθείας στα εισερχόμενά σας!

Το Έργο

Τίτλος Ερευνητικού Έργου:
Παρακολούθηση της προσωπικής έκθεσης του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση φορετών μετρικών συσκευών (wearables) και προηγμένων μεθοδολογιών προσωποποιημένης πληροφόρησης

 

Χρηματοδοτική Στήριξη

Επιστημονική Περιοχή:
Τομέας 4-ΠΒΑ Περιβάλλον και επιστημονική ανάπτυξη

Διάρκεια Χρηματοδότησης:
30 Μήνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δάφνη Δεληογλάνη

Project Manager – ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με Μεταπτυχιακό στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Συντονιστής και Υπεύθυνος έργου
+30 2310 274566
ddelioglani-at-draxis.gr