Δημόσια Παραδοτέα

Το περιεχόμενο θα προσθεθεί σύντομα!

Το Έργο

Τίτλος Ερευνητικού Έργου:
Παρακολούθηση της προσωπικής έκθεσης του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση φορετών μετρικών συσκευών (wearables) και προηγμένων μεθοδολογιών προσωποποιημένης πληροφόρησης

 

Χρηματοδοτική Στήριξη

Επιστημονική Περιοχή:
Τομέας 4-ΠΒΑ Περιβάλλον και επιστημονική ανάπτυξη

Διάρκεια Χρηματοδότησης:
30 Μήνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παναγιώτα Συροπούλου

Senior Project Manager – Air Quality Expert M.Sc. Environmental Physics DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A.
Συντονιστής και Υπεύθυνος έργου
+30 2310 274566
syropoulou.p[a]draxis.gr