Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δάφνη Δεληογλάνη
Project Manager – Air Quality Associate

MSc in Meteorology, Climatology & Atmospheric Environment
DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A.

Συντονιστής και Υπεύθυνος έργου

 +30 2310 274566

 ddelioglani-at-draxis.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Το Έργο

Τίτλος Ερευνητικού Έργου:
Παρακολούθηση της προσωπικής έκθεσης του πληθυσμού στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση φορετών μετρικών συσκευών (wearables) και προηγμένων μεθοδολογιών προσωποποιημένης πληροφόρησης

 

Χρηματοδοτική Στήριξη

Επιστημονική Περιοχή:
Τομέας 4-ΠΒΑ Περιβάλλον και επιστημονική ανάπτυξη

Διάρκεια Χρηματοδότησης:
30 Μήνες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δάφνη Δεληογλάνη

Project Manager – ΔΡΑΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με Μεταπτυχιακό στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Συντονιστής και Υπεύθυνος έργου
+30 2310 274566
ddelioglani-at-draxis.gr